14 січня 2022

Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогів-організаторів і культорганізаторів закладів освіти

У період з 17 січня до 28 січня 2022 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» відбудеться навчання за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей педагогів-організаторів, культорганізаторів закладів загальної середньої освіти». 


Відповідно до листа КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 05.01.2022 № 2/04-14 http://koippo.kr.ua/arhiv/2022/list_koippo_2022_1.pdf навчання буде здійснюватися в очному форматі. 

У перший день навчання 17.01 початок занять о 10:30 (аудиторія № 408).

Окрім лекційно-практичних занять наприкінці другого тижня навчання 26.01 відбудеться конференція з обміну досвідом, захист випускних робіт (індивідуальних чи колективних проєктів) здобувачів освіти, а 28.01 – залік
Орієнтовні теми індивідуальних, колективних проєктів 
та випускних творчих робіт
 1. Творче втілення в практику роботи школи досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду.
 2. Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності.
 3. Майстерність педагога-організатора (культорганізатора): його творча ініціатива, вдосконалення методів і форм роботи з учнями.
 4. Місце і роль педагога-організатора (культорганізатора) у виховній системі закладу освіти.
 5. Організація життєдіяльності учнівського колективу школи. 
 6. Педагогіка співробітництва і проблеми демократизації шкільного колективу.
 7. Система роботи педагога-організатора (культорганізатора) щодо створення умов для самореалізації особистості учня.
 8. Методика планування роботи педагога-організатора.
 9. Моделювання індивідуальної траєкторії розвитку дитини.
 10. Формування духовної культури школярів на основі національних традицій народу.
 11. Формування у підростаючого покоління креативності.
 12. Проблеми формування національної свідомості школярів.
 13. Психолого-педагогічне проєктування соціального розвитку особистості.
 14. Впровадження інтелектуально-пізнавальних форм роботи з учнями.
 15. Демократизація та гуманізація виховної роботи в закладі освіти.
 16. Методика проведення диспутів / круглих столів / інтелектуальних ігор.
 17. Використання гуманістичних традицій народної педагогіки у виховній роботі школи.
 18. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісних ставлень особистості учня у закладі освіти.
 19. Використання інтерактивних форм роботи у закладі освіти.
 20. Технологія проведення шкільного свята у системі виховної роботи закладу освіти.
 21. Використання виховного потенціалу Інтернет-ресурсу у забезпеченні особистісного розвитку дитини.
 22. Шляхи формування духовного світу учня, основ загальнолюдської моралі.
 23. Гуманізація відносин вчителів та учнів.
 24. Педагогіка співробітництва і проблеми демократизації шкільного життя.
 25. Психолого-педагогічне забезпечення громадянського виховання школярів в системі освіти.
 26. Організаційні умови розвитку учнівського самоврядування у закладі освіти.
 27. Формування навичок самоврядування, соціальної активності у процесі практичної громадської діяльності школярів.
 28. Формування правової культури школярів у процесі духовного становлення і розвитку особистості.
Методичні рекомендації щодо виконання слухачами випускних робіт http://koippo.kr.ua/arhiv/mr_kurs_rob_29.11.2012_3new.doc 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Шановні колеги! Це стара вкрсія сайту.

 Щоб потрапити на нову версію сайту, перейдіть за покликанням: ХОДІМО!