24 вересня 2021

Підвищення кваліфікації керівників гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів закладів освіти

27 вересня 2021 року розпочинаються навчання за програмою «Розвиток загальних компетентностей керівників гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів закладів освіти» (науковий керівник - Світлана Єфіменко, керівник - Сергій Пляка).

Звертаємо увагу, що навчання відбуватиметься в онлайн-форматі з використанням сервісу Google Meet за посиланням https://meet.google.com/vai-fcgi-hye

Початок навчальних занять у понеділок 27.09 о 10:30.

ДОПОВНЕНО 27.09.2021: на допомогу під час навчання для здобувачів освіти створено сайт https://sites.google.com/view/kpk27092021


Окрім лекційно-практичних занять наприкінці другого тижня навчання відбудеться конференція з обміну досвідом, захист випускних робіт (індивідуальних чи колективних проєктів) здобувачів освіти та залік.

Пропонуємо ознайомитися із орієнтовною тематикою індивідуальних і колективних проєктів та випускних творчих робіт для здобувачів освіти.
 1. Впровадження інноваційних виховних технологій в практику роботи керівника гуртка.
 2. Зміст, форми та методи формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах гурткової роботи.
 3. Розвиток соціальної згуртованості та активної громадянської позиції в умовах гурткової роботи.
 4. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності вихованців закладу позашкільної освіти.
 5. Співпраця закладів загальної середньої та позашкільної освіти у формуванні ціннісних орієнтацій особистості.
 6. Особистісно орієнтоване виховання школярів як основа формування активної життєвої та громадянської позиції.
 7. Сучасні підходи до формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості.
 8. Формування навичок самоврядування, соціальної активності у процесі практичної громадської діяльності школярів.
 9. Використання театралізованих і художньо-прикладних інтерактивних форм роботи у закладі освіти.
 10. Психолого-педагогічний супровід процесу формування ціннісних орієнтацій особистості.
 11. Розвиток творчої компетентності вихованців в умовах закладу позашкільної освіти.
 12. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді.
 13. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в умовах діяльності гуртка соціально-реабілітаційного напряму.
 14. Проєктування індивідуальної траєкторії виховання, навчання і розвитку особистості в умовах гуртка.
 15. Використання потенціалу Інтернет-ресурсу у формуванні ціннісних орієнтацій особистості.
 16. Використання ігрових інтерактивних форм роботи у системі роботи з учнями.
 17. Впровадження ідей педагогіки В. Сухомлинського в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості.
 18. Пошуково-дослідницька діяльність як складова формування ціннісних ставлень особистості.
 19. Роль конкурсів педагогічної майстерності у професійному зростанні керівника гуртка.
 20. Реалізація принципу багатокультурності у вихованні толерантної особистості в умовах євроклубу.
Оформлення робіт здійснювати відповідно до методичних рекомендацій http://koippo.kr.ua/arhiv/mr_kurs_rob_29.11.2012_3new.doc

Немає коментарів:

Дописати коментар

Запрошуємо на новий сайт науково-методичної лабораторії виховної роботи, фізичної культури та безпечного освітнього середовища

Шановні колеги! Звертаємо увагу, що у 2023 році створено науково-методичну лабораторію виховної роботи, фізичної культури та безпечного осв...