08 вересня 2021

Навчальні програми з позашкільної освіти

До уваги педагогічних працівників закладів позашкільної освіти!


Окрім  того, 
  • навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму розміщені на сайті НЕНЦ
  • навчальні програми для гуртків науково-технічного та художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти  розміщені на офіційному сайті УДЦПО;
  • навчальні програми туристсько-краєзнавчого та туристстько-спортивного напрямів позашкільної освіти на сайті УДЦНПВКТУМ;
  • навчальні видання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти розміщені на сайті НЦ «МАНУ»;

Також звертаємо увагу
,
що навчальні програми з позашкільної освіти розробляються згідно з положеннями законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 11.08.2004 р. № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 р. за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом МОН від 22.07.2008 р. № 676, із врахуванням Методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685).

ЗПО можуть використовувати навчальні програми з позашкільної освіти, схвалені (рекомендовані) МОН, навчальні програми, затверджені відповідними місцевими органами виконавчої влади, а також навчальні програми, затверджені закладами освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та науковими установами тощо.

Навчальні програми з позашкільної освіти, що містять етнічні, історичні, соціокультурні, природно-кліматичні особливості певного регіону України; специфіку кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення; враховують психофізіологічні особливості, нахили, інтереси та рівень підготовленості вихованців, учнів, слухачів ЗПО, затверджуються обласними, районними, міськими органами управління освітою.

Навчальні програми, затверджені місцевими органами виконавчої влади, мають бути розміщені на вебсайтах відповідних органів управління освітою або їх методичних установ.

Координацію діяльності з розроблення навчальних програм здійснюють комунальний заклад "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського" та відповідні методичні структури місцевих органів управління освітою, яким делеговано такі повноваження.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Запрошуємо на новий сайт науково-методичної лабораторії виховної роботи, фізичної культури та безпечного освітнього середовища

Шановні колеги! Звертаємо увагу, що у 2023 році створено науково-методичну лабораторію виховної роботи, фізичної культури та безпечного осв...